Zarybienie 19.10.2023

W dniu 19.10.2023 roku przeprowadzono zarybienie:

- rzeka Bug Dorohusk, Siedliszcze - świnka narybek letni 10.000 szt.

- rzeka Bug Dorohusk, Siedliszcze - brzana narybek letni 3.000 szt.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Lublinie

Podobne wiadomości